Kognitivně-behaviorální psychoterapie: Současný pohled na efektivní nástroj změny

Kognitivně-behaviorální psychoterapie (KBT) je v současnosti jednou z nejvíce respektovaných a využívaných forem psychoterapie. Její účinnost je podložena řadou vědeckých studií a její aplikace se neustále rozšiřuje. Ale co přesně KBT je a jak se v současnosti vyvíjí?

Co je kognitivně-behaviorální psychoterapie?

KBT je forma psychoterapie, která se zaměřuje na vztah mezi myšlenkami, emocemi a chováním. Klade důraz na to, jak naše myšlenky ovlivňují naše pocity a chování, a nabízí nástroje a strategie pro změnu negativních nebo destruktivních myšlenkových vzorců.

KBT vychází z přesvědčení, že nejsou to události samy o sobě, které nás ovlivňují, ale spíše to, jak tyto události vnímáme a interpretujeme. Například, pokud máme tendenci vnímat situace jako hrozby nebo jako něco, co nemůžeme zvládnout, může to vést k pocitům úzkosti nebo stresu. KBT nám pomáhá rozpoznat a změnit tyto negativní myšlenkové vzorce, což nám umožňuje lépe zvládat stresové situace a zlepšit naše duševní zdraví.

KBT v současnosti

V posledních letech se KBT neustále vyvíjí a adaptuje na současné potřeby a výzvy. Například v reakci na rostoucí prevalenci digitálních technologií se KBT stále více přesouvá do online prostředí. Digitální KBT programy, často označované jako e-KBT, nabízejí terapii přes internet nebo mobilní aplikace, což umožňuje klientům přístup k terapii kdykoli a kdekoli.

Tento přechod do digitálního prostředí má řadu výhod. Jednou z nich je větší dostupnost terapie. E-KBT může být přístupná lidem, kteří by jinak neměli možnost navštěvovat terapii, ať už kvůli geografické vzdálenosti, časovým omezením nebo jiným překážkám. Další výhodou je možnost anonymního přístupu, což může být pro některé lidi přitažlivé.

Dalším významným trendem v KBT je integrace s mindfulness a dalšími formami meditace. Tato kombinace, někdy označovaná jako mindfulness-based cognitive therapy (MBKT), se ukázala být účinná při léčení řady psychických poruch, včetně deprese a úzkosti.

MBKT kombinuje tradiční KBT techniky s praxí mindfulness, což je forma meditace, která se zaměřuje na uvědomění si přítomného okamžiku bez soudů. Tato kombinace může pomoci lidem lépe zvládat stres a negativní emoce a zlepšit jejich duševní zdraví.

Kognitivně-behaviorální psychoterapie je dynamický a adaptabilní přístup k psychoterapii, který se neustále vyvíjí, aby lépe odpovídal na současné potřeby a výzvy. Ať už se jedná o přechod do digitálního prostředí nebo integraci s mindfulness, KBT pokračuje v hledání nových a inovativních způsobů, jak pomoci lidem zvládat jejich psychické problémy a zlepšovat jejich kvalitu života.

KBT je významným přínosem v oblasti duševního zdraví a její vývoj a adaptace na současné výzvy ukazuje, že má potenciál být i nadále klíčovým nástrojem v boji proti duševním poruchám. Její schopnost přizpůsobit se novým technologiím a integrovat se s jinými přístupy, jako je mindfulness, ukazuje, že KBT je přístup, který je připravený na budoucnost.

Jak funguje bludný kruh

Bludný kruh se může začít jakoukoli částí trojice myšlenky, pocity a chování. Například, pokud se setkáme s náročnou situací v práci (událost), můžeme začít mít negativní myšlenky, jako je „Nemůžu to zvládnout“ nebo „Jsem neschopný“. Tyto myšlenky pak vyvolají negativní emoce, jako je úzkost nebo stres. Tyto pocity nás pak mohou vést k určitému chování, jako je vyhýbání se úkolům nebo procrastinace, což pak posiluje naše původní negativní myšlenky a celý cyklus se opakuje.

Jak přerušit bludný kruh

Cílem KBT je pomoci klientům rozpoznat a změnit negativní myšlenkové vzorce, které vedou k tomuto bludnému kruhu. To se obvykle děje prostřednictvím procesu zvaného kognitivní restrukturalizace.

Kognitivní restrukturalizace zahrnuje několik kroků. Prvním krokem je identifikace negativních myšlenek. Terapeut může pomoci klientovi rozpoznat, kdy a jak se tyto myšlenky objevují, a jak ovlivňují jeho pocity a chování.

Dalším krokem je výzva k těmto myšlenkám. Klient je veden k tomu, aby se ptal na důkazy pro a proti svým negativním myšlenkám a zvážil, zda jsou tyto myšlenky realistické nebo užitečné.

Posledním krokem je vytvoření nových, pozitivnějších a realističtějších myšlenek, které mohou nahradit negativní myšlenky. Tímto způsobem může klient přerušit bludný kruh a nahradit ho pozitivnějším cyklem, kde pozitivní myšlenky vedou k pozitivním emocím a chování.

Bludný kruh v kognitivně-behaviorální terapii je silným mechanismem, který může vést k duševním poruchám jako je úzkost a deprese. Nicméně, pomocí technik CBT, jako je kognitivní restrukturalizace, můžeme tento kruh přerušit a nahradit ho pozitivnějším cyklem. Tímto způsobem může CBT poskytnout efektivní nástroje pro zlepšení duševního zdraví a kvality života.

Poznejte díky koučinku, jak věci uvnitř Vás fungují a díky tomu zlepšete kvalitu svého života i pohled na svět.

V rámci terapie budu Vaším průvodcem na cestě změny, pomůžu Vám nalézt řešení, které bude ušité na míru právě vám. Společně budeme pátrat po zdrojích, zaměříme se na to, co funguje a na čem můžete stavět. 

Další články

Jak najít kvalitního psychoterapeuta

V dnešní době může být hledání kvalitního psychoterapeuta komplikované. S nárůstem duševních onemocnění a rostoucím pochopením jejich významu se objevuje i více terapeutů nabízejících své služby. Jak tedy vybrat toho pravého?

Připravujeme pro vás podcast!

Rozhodli jsme se jednoho letního večera, že o svých zkušenostech názorech a novinkách nechceme jen psát. Co ale jiného, když ne psát? Chceme diskutovat a povídat si tváří v tvář. Proto jsme si řekli: „My si uděláme podcast!“