Kognitivně-behaviorální psychoterapie: Současný pohled na efektivní nástroj změny

Kognitivně-behaviorální psychoterapie (KBT) je v současnosti jednou z nejvíce respektovaných a využívaných forem psychoterapie. Její účinnost je podložena řadou vědeckých studií a její aplikace se neustále rozšiřuje. Ale co přesně KBT je a jak se v současnosti vyvíjí?